E-İhracat Destekleri

İhracat odaklı elektronik ticaret (e-ticaret) faaliyeti gösteren ve yararlanıcı statülerinden birini elde edenlerin çeşitli harcamaları %50 oranında desteklenir. Türkiye'de kurulu şirketler veya bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında kurulu şirketler desteklerden yararlanabilmektedir.

E-İhracat Statüsü ve Destekler

Destekten yararlanmak isteyenler, aşağıda belirtilen statülerden sadece birini elde etmesi akabinde ve harcama öncesinde ön onay alarak desteklerden yararlanabilir. Desteğin üst limiti uygulamasında süreler, ön onay alınan ayı takip eden ayın ilk günüde başlamaktadır.

Şirketler

E-ihracat faaliyeti gerçekleştiren ve diğer statülerde yer almayan şirketler, kooperatifler ve birlikler aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri
 • Dijital pazar yeri tanıtım giderleri
 • Çevrim içi mağaza desteği ve hedef ülke e‑ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderleri
 • Pazar yeri komisyon giderleri

Perakende E-Ticaret Siteleri

Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren ve iş merkezi Türkiye'de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketler aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

 • E-İhracat tanıtım desteği
 • Pazara giriş rapor desteği
 • Yurt dışı depo kira desteği
 • Yurt dışı pazar yerlerine entegrasyon desteği
 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri
 • Dijital pazar yeri tanıtım giderleri
 • Çevrim içi mağaza desteği ve hedef ülke e‑ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderleri 
 • Pazar yeri komisyon giderleri

Pazaryerleri

Alıcı ve satıcıların elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketler aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

 • E-İhracat tanıtım desteği
 • Pazara giriş rapor desteği
 • Yurt dışı depo kira desteği
 • Yurt dışı pazar yerlerine entegrasyon desteği
 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri

E-İhracat Konsorsiyumları

E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurtdışı depolama dağıtım veya iade yönetim imkanları ile yurtdışı pazar yerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini ihracata yönlendirmek üzere Bakanlık tarafından E-ihracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketler aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

 • E-İhracat tanıtım desteği
 • Pazara giriş rapor desteği
 • Yurt dışı depo kira desteği
 • Yurt dışı pazar yerlerine entegrasyon desteği
 • Sipariş karşılama hizmeti giderleri
 • Dijital pazar yeri tanıtım giderleri
 • Çevrim içi mağaza desteği ve hedef ülke e‑ticaret paydaşlarından alınan hizmet giderleri 
 • Pazar yeri komisyon giderleri

B2B Platformları

İşletmeden işletmeye elektonik ticaret kapsamında sipariş alma imkanı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketler aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

 • E-İhracat tanıtım desteği

Destekten Yararlanmak İçin Sağlanması Gereken Şartlar

Yararlancıların yurt içi marka tescil belgesinin ve en az yurt dışı marka tescil başvurusunun bulunması gereklidir. Marka tescilinin, yararlanıcı veya organik bağı olan şirketin adına olması mümkündür. Yurt dışı tescil başvurusu, en az bir ülkede gerçekleşmiş olmalıdır. 

Marka tescil başvurusu ilk olarak yurt içinde gerçekleşmemiş markalar desteklenmez. Ancak iş merkezi Türkiye’de bulunan bir şirketin ilk tescili yurt içinde gerçekleşmemiş bir markayı satın alması veya devralması durumunda ilgili şirkete destek verilir.


Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları ve Perakende E-Ticaret Siteleri tarafından yurtdışı pazaryerlerinde gerçekleştirilen reklam, tanıtım giderlerine %50 oranında, her pazaryeri için 3 yıl süreyle ve yurtdışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen dijital reklam üzerinden dönen satışların en fazla %20’sine kadar destek verilmektedir.

Yıllık Destek Üst Limiti

 • Şirketler için 20.971.151 TL
 • Perakende e-ticaret siteleri için 41.943.848 TL
 • E-ihracat konsorsiyumları için 69.905.898 TL

Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenecek ürünlerin Küresel Ticari Ürün Numarası (KTÜN/GTIN) bilgisi, üretim yeri (ülke) ve tescilli marka bilgisi ürün listeleme sırasında girilmelidir. Kooperatiflerin, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların, sınai olmayan el işi ürünlerde veya kişiselleştirilmiş ürünlerde Türkiye'de üretilmiş olması kaydıyla KTÜN ve tescilli marka bilgisi aranmaz.

E-ihracat Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, Perakende E-Ticaret Siteleri, B2B Platformlar ve Pazaryerlerinin, dijital pazaryeri tanıtımı dışında kalan pazarlama giderleri %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süreyle desteklenir.

Yıllık Destek Üst Limiti

 • B2B platformları için 11.183.893 TL
 • E-İhracat Konsorsiyumları için 41.943.848 TL
 • Perakende E-ticaret Siteleri için 69.905.898 TL
 • Pazaryerleri için 83.887.695 TL

Tanıtım faaliyetinin yurtdışına yönelik ve yabancı dilde gerçekleşmesi gerekmekte olup, ürüne yönelik tanıtımlarda Türk ürünlerine yer verilmelidir.

Desteklenen Tanıtım Faaliyetleri

 • Sosyal medya hesabı tasarımı, içeriklendirilmesi, bakımı ve güncellenmesi
 • Dijital platformlarda yayınlanmak üzere tanıtım görseli ve video içeriklerinin hazırlanması
 • Sosyal medya platformlarında verilen tanıtımlar
 • Dijital medya satın alımları (görüntülü ve video içerik reklam alanlarının kiralanması)
 • Dijital mecralarda yapılan viral çalışmaları, referans yöntemi (Growth işlemleri)
 • Arama motorlarında verilen tanıtımlar
 • Arama motoru optimizasyonu (SEO), uygulama mağazası optimizasyonu (ASO)
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulamalarda verilen tanıtımlar
 • Diğer dijital platformlarda verilen tanıtımlar
 • Satış ortaklığı (affiliate) tanıtımları
 • E-posta/SMS/MMS ve izinli kullanıcıları hedefleyen toplu anlık mesajların gönderimine yönelik tanıtımlar
 • Yabancı dilde hazırlanmış dijital kataloglara ilişkin giderler
 • Sosyal medya etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarının e-ticaret satışlarına yönelik analizleri (seçimi ve sonuçları)
 • Mobil uygulama tasarımı ve kurulumu
 • Web3 mağaza tasarımı, kurulumu, aylık barındırma hizmeti (hosting) giderleri ve bu mağazaların tanıtımı
 • Üçüncü parti uygulamalar aracılığı ile izin alınarak ekran mesajı reklamı (Webpush, App push) ve kullanıcı deneyimi geliştirme
 • Doğal içerik reklamlar (native advertisement)
 • Satış & Marka bilinirliği amaçlı çevrim içi canlı yayın programları
 • Dijital pazarlamaya yönelik arttırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), metaverse ve radyo frekansı tanımlama sistemleri (RFID) teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri
 • Sosyal medya etkileyicisinden (influencer) alınacak hizmetler
 • E-ticaret satışının yapıldığı yurt dışı pazaryeri veya dijital platformlar tarafından kabul görmüş (platformun servis sağlayıcısı, akreditasyona sahip vb.) çevrim içi satış aracılarından alınacak hizmetler

Ürüne yönelik alışveriş tanıtımı ve sosyal medya etkileyicisi tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve kampanyanın takibini ve etkinliğini ölçme imkânı sağlayamayan platformlarda bunları ölçmeyi sağlayan kod (UTM kodu) kullanılmalıdır.

E-ihracat tanıtım faaliyetlerine ilişkin hizmet alımlarının hizmet sağlayan aracı bir kuruluş veya şirket üzerinden alınan tanıtım giderleri dâhil sosyal medya etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarından alınacak tanıtım giderlerinden her biri için yapılacak harcamaların toplamı, bu destek üst limitinin %20’sini aşamaz.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, Perakende E-Ticaret Siteleri ve Pazaryerleri tarafından sipariş karşılama hizmeti (bir siparişin depo üzerinden müşteriye ulaştırılması) alımı harcamaları, %50 oranında ve her ülke için 3 yıl süreyle desteklenir. Verilecek destek tutarı, ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’unu aşamaz. Sipariş karşılama hizmeti için Bakanlıkça belirlenen firmalardan hizmet alımı yapılmalıdır.

Sipariş Karşılama Hizmeti Desteği Yıllık Destek Üst Limiti

 • Şirketler için 20.971.151 TL
 • Perakende e-ticaret siteleri için 69.905.898 TL
 • Pazaryerleri için 41.943.848 TL
 • E-ihracat konsorsiyumları için 69.905.898 TL

Yurt Dışı Depo Kira Desteği Yıllık Destek Üst Limiti

 • Perakende e-ticaret siteleri için 13.980.253 TL
 • Pazaryerleri için 13.980.253 TL
 • E-ihracat konsorsiyumları için 13.980.253 TL

Hızlı teslimat ve iade süreçleri için E-İhracat Konsorsiyumları, Perakende E-Ticaret Siteleri ve Pazaryerleri tarafından yurtdışında kiralanan depoların net kira ve ortak alan kullanım giderleri, %50 oranında ve her ülke için 9.049.000 TL’ye kadar 3 yıl süreyle desteklenir. Depo olarak belirli bir alan kiralamanın dışında birden çok şirkete depoculuk hizmeti veren şirketlerden depo kiralanması da mümkündür.

Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenecek ürünlerin KTÜN/GTIN bilgisi, üretim yeri (ülke) ve tescilli marka bilgisi ürün listeleme sırasında girilmelidir. Kooperatiflerin, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların, sınai olmayan el işi ürünlerde veya kişiselleştirilmiş ürünlerde Türkiye'de üretilmiş olması kaydıyla KTÜN ve tescilli marka bilgisi aranmaz.

Çevrim İçi Mağaza Desteği ve Hedef Ülke E‑ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Giderleri Desteği

Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları ve Perakende E-Ticaret Sitelerinin hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler %50 oranında, her ülke için 3 yıl süreyle desteklenir.

Yıllık Destek Üst Limiti

 • Şirketler için 4.192.994 TL
 • Perakende e-ticaret siteleri için 4.192.994 TL
 • E-ihracat konsorsiyumları için 8.387.534 TL

Bir önceki takvim yılındaki ihracat tutarı toplamının 2.500.000 ABD doları üzerinde olduğu tespit edilen yararlanıcıların Çin, Hindistan ve Japonya'daki yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri desteklenir.

Bu destek kapsamında, Bakanlıkça belirlenen ve aşağıda belirtilen hedef ülkelerde ve nüfusu 100 milyonun üzerinde olan ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde mağaza hesabı açılışı, tasarımı ve yıllık ödemeleri desteklenir.
Hedef Ülkeler: ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Mısır, Singapur, Tayland, Vietnam.

Yurt dışı pazaryerinin veya ülkenin yabancı yatırım mevzuatının getirdiği gereklilikler nedeniyle e-ticaret paydaşından alınması gerekli olan ilgili yurt dışı pazaryerlerine yönelik aşağıda belirtilen kapsamdaki danışmanlık hizmetleri desteklenir.

Desteklenen Danışmanlık Hizmetleri

 • Listelenen Ürünlerin ve Markaların İçeriklerine ait Tercüme Hizmeti
 • Ürün ve Markaların Listelenmesi ve Yönetim Hizmeti (Ürün, Stok, Fiyat vb.)
 • Ürün Lojistik, Gümrük İşlemleri Takibi ve Yönetimi Hizmeti
 • Kampanya ve Sipariş Yönetimi Hizmeti (Siparişin Onaylanması, Kargo Takip Bilgisinin Sisteme Girilmesi)
 • İptal ve İade İşlemlerinin Yapılması ve Yönetimi Hizmeti
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti
 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Hizmeti
 • Satış Raporlama ve Analiz Paylaşımına Yönelik Hizmetler

E-ticaret paydaşına yapılacak olan satış üzerinden komisyon ödemeleri ile yurt dışı pazaryerine veya e-ticaret paydaşına depozito olarak verilen ödemeler desteklenmez.

Aynı pazaryeri için, birden fazla e-ticaret paydaşından destek alınamaz.

Yurt dışı pazaryerinde Türk ürünlerinni listelenmesi gereklidir.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları ve Perakende E-Ticaret Sitelerinin hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri, %50 oranında ve 3 yıl süreyle desteklenir.

Yıllık Destek Üst Limiti

 • Şirketler için 2.096.497 TL
 • Perakende e-ticaret siteleri için 6.989.354 TL
 • E-ihracat konsorsiyumları için 8.387.534 TL

Hedef Ülkeler: Arjantin, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Hindistan, Mısır.

Bu destekten yararlanmak için, yurt dışı pazaryerlerinde veya e-ticaret sitelerinde listelenecek ürünlerin KTÜN/GTIN bilgisi, üretim yeri (ülke) ve tescilli marka bilgisi ürün listeleme sırasında girilmelidir. Kooperatiflerin, Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesine sahip şahısların, sınai olmayan el işi ürünlerde veya kişiselleştirilmiş ürünlerde Türkiye'de üretilmiş olması kaydıyla KTÜN ve tescilli marka bilgisi aranmaz.

Yurtdışı Pazaryeri Entegrasyon Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, Perakende E-Ticaret Siteleri ve Pazaryerleri tarafından yurt dışı pazaryerlerine yapacakları entegrasyona ilişkin en fazla 6 pazaryeri için hizmet alım giderleri %50 oranında, pazaryeri başına 3 yıl süreyle ve her bir entegrasyon için 557.727 TL'ye kadar desteklenir.

Yurt dışı pazaryeri entegrasyon desteği kapsamında, entegrasyon yapılacak platform başına ilk yazılım geliştirme ve yazılımların çalışması için gerekli bulut hizmeti bedeli, yıllık yazılım bakım onarım gideri ile platform açma giderleri desteklenir.

Entegratörün, entegrasyona konu e-ticaret satışlarından alacağı komisyon giderleri, vergi (dolaylı vergi hariç) ile diğer kesinti ve ücretler destek kapsamında değerlendirilmez.

Destekten yararlanmak isteyen yararlanıcının, yurt dışı pazaryerinde en az 1.000 adet stok tutma birimini (SKU) entegrasyon hizmetiyle listelemesi gereklidir.

Pazaryerinin, kendi mülkiyetinde olmayan ve kendi sipariş karşılama istasyonlarında yer alan tedarikçilerin ürünleri için yurt dışı pazaryeri ile yapılacak bir entegrasyonun sonucu olarak alınacak yurt içi entegrasyon hizmetlerinin (fatura takip, hızlı kargo lojistik ve ödeme entegrasyon hizmetleri vb.) özel entegrasyon izni verilen şirketlerden alınması gereklidir.

Pazara Giriş Rapor Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları, Perakende E-Ticaret Siteleri ve Pazaryerleri tarafından yurt dışında e-ticaret pazarına giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan veya hazırlatılan aşağıda belirtilen giderlerin %50'si yıllık 4.192.994 TL'ye kadar desteklenir.

 • Ülke, sektör, kategori, ürün, marka, rakip, teknoloji, lojistik, müşteri ilişkileri, eticaret, pazaryeri, marka konumlandırma ve tüketici erişimi odaklı rapor ve analiz giderleri
 • Bakanlıkça belirlenen uluslararası platformlara, veri tabanlarına veya periyodik üyeliklere yönelik giderler
 • Dijital pazarlama şirketlerinden e-ticaret satış platformunda dönüşüm oranını artırmak ve yeni pazarlara ilişkin izlenecek dijital pazarlama kanallarına yönelik rapor ve analiz giderleri

Toplamda 20 adet rapor ve 20 adet yıllık üyelik için destek verilir.

Yararlanıcıya özel olarak hazırlanacak raporların veri içeriği (veri tabanı üyelikleri hariç), başvuru tarihi itibarıyla en fazla 2 takvim yılı öncesine ait olmalıdır.

Statü Kazanma Şartları

Perakende E-Ticaret Sitesi statüsü almak isteyen şirketlerin aşağıda belirtilen kriterleri taşıması gereklidir.

 • Desteğe konu edilecek perakende e-ticaret sitesi, ödeme ve lojistik entegrasyonlar ile güven damgasına sahip olmalı ve son 2 takvim yılında faaliyette bulunmalıdır.
 • Destek başvurusu öncesindeki takvim yılında beyan edilen ihracat tutarının en az 2,5 milyon ABD Doları olması veya belitilen ihracat tutarı sağlanamıyor ise E-Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarında bir önceki takvim yılı itibarıyla gerçekleştirilen net e-ticaret satışları toplam tutarının en az 1.398.141.126 TL olması gereklidir.
 • Bir önceki takvim yılında toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olmalıdır.
 • Bir önceki takvim yılında toplam satış hasılatı içerisinde kendi veya organik bağı olan şirketlerin markalarına ilişkin ürünlerin satış ağırlığının en az dörtte bir olması gereklidir.
 • Şirketin iş merkezinin Türkiye’de olmalıdır. E-ihracat satışlarına ilişkin faturalandırma, kendi veya organik bağı olan şirketlerin tüzel kişiliği üzerinden yapılmalıdır.

Pazaryeri statüsü almak isteyen şirketlerin aşağıda belirtilen kriterleri taşıması gereklidir.

 • Desteğe konu edilecek pazaryeri platformu, ödeme ve lojistik entegrasyonlarına, sipariş karşılama istasyonuna ve güven damgasına sahip olmalı ve son 2 takvim yılında faaliyette bulunmalıdır.
 • En az 1.000 hizmet sağlayıcısının ve en az 100.000 adet ürünün platformda yer alması gereklidir.
 • Destek başvurusu öncesindeki takvim yılında beyan edilen ihracat tutarının en az 5 milyon ABD Doları olması veya belitilen ihracat tutarı sağlanamıyor ise E-Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) kayıtlarında pazaryerinin bir önceki takvim yılı itibarıyla gerçekleştirilen net e-ticaret satışları toplam tutarının en az 2.796.282.253 TL olması gereklidir.
 • Şirketin iş merkezinin Türkiye’de olmalıdır.

E-İhracat Konsorsiyumu statüsü almak isteyen şirketlerin aşağıda belirtilen kriterleri taşıması gereklidir.

 • Şirketin iş merkezinin Türkiye’de olmalıdır.
 • Bir önceki takvim yılı veya cari yılda e-ticaret olarak beyan edilen en az 100 işlem yapmış olması gereklidir.
 • ISO 27001 standartlarına sahip olmalı ve güven damgasına sahip olmalıdır.
 • Ödenmiş sermayesisi 5 milyon TL’den fazla bir sermaye şirketi olmalıdır.
 • En az 2 yurt dışı pazaryerinde ürün listeleme, kur, iade, gönderi ve sipariş takiplerine ilişkin entegrasyonları tamamlamış olması gereklidir.
 • Entegrasyonu sağlanan yurt dışı pazaryerlerinin hizmet verdiği ülkelerde kendisine ait şirketin aktif banka hesaplarının bulunması veya entegre olunan yurt dışı pazaryerlerince ve ülkemiz ilgili mevzuatınca kabul gören dijital cüzdan ve dijital ödeme hesaplarının bulunması gereklidir.
 • Konum bazlı depo yönetim sistemine, e-ticarete uygun paketleme, etiketleme, barkod, faturalama, son kullanıcıya sevk yapılabilecek ve iadeleri yönetebilecek altyapıya sahip en az brüt 1000 metrekare alanına haiz yurt içinde bir deposunun olması ya da bu konuda kiralama ve hizmet alınması, yurt dışı lojistik hizmetlerinin ise kendisi tarafından gerçekleştirilmesi veya yurt dışı süreçlerde yurt dışı lojistik hizmeti alınması gereklidir.
 • E-İhracat Konsorsiyumu uhdesinde yurt dışı pazaryerlerinde pazaryeri hesap yönetimi, dijital pazarlama ve e-ticaret konularında tecrübeli, İngilizce dil yeterliliği olan, e-ticarete özgü yazılımları kullanabilen en az 5 personelin istihdam edilmiş olması gereklidir.
 • E-İhracat Konsorsiyumu bünyesinde dijital pazarlama bölümünün mevcut olması, dijital pazarlama bölümünde sosyal medya, arama motorları, dijital pazarlama veya grafik tasarım konularında eğitim sertifikalarına veya doğrudan bu alanlarda en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip en az 3 personelin istihdam edilmesi gereklidir. 

B2B Platformu statüsü almak isteyen şirketlerin aşağıda belirtilen kriterleri taşıması gereklidir.

 • Şirketin iş merkezinin Türkiye’de olmalıdır.
 • Başvuru tarihi itibarıyla son 2 takvim yılında faaliyette bulunması gereklidir.
 • Platformun, güven damgasına sahip olması, işletmeden işletmeye e-ticaret kapsamında sipariş alma imkânı sunması, en az %99 oranında erişilebilir olması ve altyapısının yoğun ziyaretçi trafiğini kaldırabilecek seviyede olması gereklidir.
 • Platformun toplam aktif ücretli üye sayısının en az 1.000 olması, dünya genel sıralamasının 200.000’in altında olmaması ve indekslenmiş aramalarda en az 250.000 sonuç gösterilmesi gereklidir.

Desteklerden Yararlanmak için Yıllık Toplam Üst Limitler

2024 yılında e-ihracat desteklerinden yıllık yararlanma üst limitleri;

 • Şirketler için 41.943.848 TL

 • Perakende E-ticaret Siteleri için 125.831.543 TL
 • B2B Platformları için 11.183.893 TL
 • Pazaryerleri için 125.831.543 TL
 • E-İhracat Konsorsiyumları için 125.831.543 TL
   

Sizler İçin Ne Yapıyoruz?

Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp