Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Alımı

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik gereği sağlık turizmi gerçekleştiren sağlık kurumları ve seyahat acentelerinin, sağlık turizmi yetki belgesi alması yasal bir zorunluluktur. Bu zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşların faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulmaktadır.

Yasal zorunluluğun yanı sıra sağlık turizmi yetki belgesi sahibi kuruluşlar sağlık turizmi teşviklerinden yararlanma imkanı sağlamaktadır.

Sağlık turizmi yetki belgesinin sağladığı teşvik avantajının yanı sıra sağlık turizmi yetki belgesi sahibi sağlık kurumları için KDV muafiyeti ve %50 oranında gelir/kurumlar vergisi indirimi uygulanmaktadır.  

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Yetki belgesi alımı için ilgili mevzuatta belirtilen kriterlerin sağlanması gerekmekte olup, bu kriterler sağlık kurumu (muayenehane, poliklinik, hastane) ve seyahat acentesi (aracı kurum) açısından farklılık arz etmektedir.

  • İlgili mevzuat uyarınca temel olarak öncelikle uluslararası sağlık turizmi birimi oluşturulması aranmaktadır. Bahsedilen birimde sağlık kurumları için en az bir hekim istihdamı aranırken, seyahat acentelerinde hekim istihdam edilmeden birim kurulabilmektedir.
  • Uluslararası sağlık turizmi biriminde çalışanların belirli bir yabancı dil bilgisi aranmakta, yabancı dilin bilgisinin belgelenmesi gerekmektedir.
  • Sağlık turistinin gelmesi öncesinden başlamak üzere tedavinin tamamlanmasına kadar gerekli bilgilendirme ve tedavi planı, kayıt, iletişim vb. hususlarında gerekli alt yapı oluşturulmalıdır. 
  • Sağlık turizmi yetki belgesi talebinde bulunan seyahat acentesinin TÜRSAB A Grubu İşletme Belgesi sahibi olması gerekmekte olup, sağlık kuruluşlarına yapılacak yönlendirmelerin yanı sıra organizasyon, seyahat, konaklama, seyahat sigortası gibi hususlarda aracı kuruma özgün gerekli alt yapı oluşturulmalıdır.

Sağlık turizmi yetki belgesi alımında profesyonel destek alın, mevzuatın ve uygulamanın karmaşası ile meşgul olmadan sağlık turizmi yetki belgesine sahip olun!

Whatsapp Whatsapp