Sağlık turizmi faaliyeti yürüten şirketlerin Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alması yasal bir zorunluluk olup, yetki belgesi olmayan firmaların faaliyetleri Bakanlıkça durdurulabilmektedir. 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak vergi ve teşvik avantajlarından yararlanabilenler;

Sağlık Kurumları: Hastane, Tıp Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Poliklinikler, Muayenehaneler, Dal (Fizik Tedavi, Göz, Diğer) Merkezleri.

Aracı Kurumlar: TÜRSAB İşletme Belgesi sahibi seyahat acentaları.

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alımında mevzuatın gerektirdiği kriterlere uygun ve kolayca belge alımı için bize ulaşın, alanında uzman ve profesyonel ekibimizle teşvik ve vergi avantajının ilk adımını birlikte atalım.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan şirketler, aşağıda belirtilen harcamalarının %60-70 kadarını nakden geri alabilmektedir.

Destek Konusu Sağlık Kurumları ve Aracı Kurumlar Muayenehane veya Poliklinik Limit Türü / Süresi
Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği 18.262.336 TL 7.304.631 TL Yıllık / 5 Yıl
Hasta Yol Desteği 18.262.336 TL
(hasta başına 36.455 TL)
1.825.778 TL
(hasta başına 36.455 TL)
Yıllık / 5 Yıl
Acente Komisyon Desteği 3.651.556 TL
(acentelere verilmez)
729.096 TL Yıllık / 5 Yıl
İstihdam Desteği 7.304.631 TL
(personel başına 32.809 TL)
1.825.778 TL
(personel başına 32.809 TL)
Yıllık / 5 Yıl
Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği 2.920.941 TL 729.096 TL Yıllık
Yurtdışı Birim Kira Desteği 4.382.171 TL 1.825.778 TL Birim Başına Yıllık
Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği 912.889 TL
(Prestijli 1.825.778 TL)
912.000 TL
(Prestijli 1.825.778 TL)
Etkinlik Başına
Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği 912.889 TL 912.889 TL Etkinlik Başına
Yurt Dışı Marka Tescil ve Korunma Desteği 1.825.778 TL 1.825.778 TL Yıllık
Pazara Giriş Belgeleri Desteği 5.478.000 TL
(belge başına 1.825.778 TL)
5.478.000 TL
(belge başına 1.825.778 TL)
Yıllık
Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği 1.825.778 TL 1.825.778 TL Program Başına
Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği 7.304.631 TL 7.304.631 TL Yıllık
Ürün Yerleştirme Desteği 3.651.556 TL 3.651.556 TL Yıllık / 5 Yıl

Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 18.262.336 TL (muayenehane ve poliklinikler için 7.304.631 TL)

Yurtdışına yönelik ve yabancı dilde gerçekleştirilecek reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderlerin %60'ı desteklenmektedir.

Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik faaliyetlerde destek oranı %70 olarak uygulanır.

Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

 • Sosyal medya, arama motoru ve dijital platform dâhil olmak üzere internet ortamında verilen reklamlar
 • Sosyal medya tasarımı, güncellenmesi, içeriklendirilmesi, yönetimi
 • İnternet sitesi tasarımı, bakımı, güncellenmesi, içeriklendirilmesi
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Platform sitelerine üyelik
 • Afiş, broşür, el ilanı, katalog vb. basılı tanıtımlar
 • Gazete/dergi reklamları
 • TV/Radyo reklamları
 • İç veya dış mekanlarda elektronik ekranlarda tanıtım
 • Billboard/pano/tabela/direk reklamı
 • Bina/cephe/duvar/çatı reklamı
 • Durak/taşıtlarda yer alan reklam/giydirme
 • Totem reklamı
 • Uçak/paraşüt/drone ile yapılan reklamlar
 • Kurum/kuruluş/şirket, marka ve hizmet tanıtımına yönelik lansman, özel sergi, gösterim ve basın tanıtımı
 • Halkla ilişkiler ajansları aracılığıyla yapılan marka promosyonu ve medya takip
 • Sponsorluk
 • Tanıtım filmi
 • Sinema reklamı
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı eşantiyon malzemeleri

Sosyal medya ve arama motoru reklamları tasarımı, güncellemesi, içeriklendirmesi ve yönetimine ilişkin giderler 2024 yılı için aylık en fazla 10.000 TL tutarında desteklenir. Bu giderlerin desteklenebilmesi için ise sponsorlu reklamlar aracılığıyla sosyal medya sayfasına yönelik düzenli olarak tanıtım yapılması gerekir.

Desteklenmeyen Faaliyetler

 • Ulaşım ve konaklama giderleri
 • Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri
 • Türkçe yapılan tanıtım harcamaları
 • Yurtiçine yönelik tanıtım harcamaları
 • Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları
 • Arama motoru optimizasyonu faaliyetlerine ilişkin giderler

Hasta Yol Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Hasta Başına Desteğin Yıllık Üst Limiti: 36.455 TL 

Desteğin Toplam Yıllık Üst Limiti: 18.262.336 TL (muayenehane ve poliklinikler için 1.825.778 TL)

Türkiye’ye gelen hastaların uçak bileti tutarının %60'ı desteklenmektedir.

Destekten yararlanabilmek için Türkiye'ye giriş yapan hastanın en geç 7 gün içinde sağlık kurumuna kayıt yaptırması zorunludur.

Acente Komisyon Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 3.651.556 TL (muayenehane ve poliklinikler için 729.096 TL)

Sağlık kuruluşlarının, aracı kurumlara ödedikleri komisyon giderlerinin %60'ı desteklenmektedir.

Bu destekten sadece sağlık kurumları yararlanmakta olup, yurt dışı acenteler aracılığıyla hasta getiren seyahat acenteleri için destek verilmez. 

Desteğe konu edilecek azami komisyon tutarı, komisyon faturasına konu edilen tedavi bedeli %20’sini aşamaz.

İstihdam Desteği

Destek Süresi: 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 7.304.631 TL (muayenehane ve poliklinikler için 1.825.778 TL)

Persone Başına Aylık Destek Üst Limiti: 54.000 TL

İstihdam edilen personelin brüt maaşının %60'ı desteklenir.

Personelin desteklenebilmesi için yeterli düzeyde yabancı dil bilmesi ve en az ön lisans mezunu olması gereklidir. Bakanlık tarafından ön onay verilmeyen personel için destek verilmez.

Desteklenen Meslekler

 • Tercüman
 • Pazarlama Uzmanı
 • Çağrı Merkezi Personeli
 • Sosyal Medya Uzmanı
 • Rehber
 • Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Bakım Elemanı

Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 2.920.941 TL (muayenehane ve poliklinikler için 729.096 TL)

İstihdam edilen personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik giderlerinin %60'ı desteklenir.

Giderlerin desteklenebilmesi için yabancı dil veya sağlık turizmi eğitiminin Bakanlık ile protokol imzalamış kurum ve kuruluşlardan alınmış olması gereklidir.

Yurtdışı Birim Kira Desteği

Destek Süresi: Ülke Başına 5 yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 4.382.171 TL (muayenehane ve poliklinikler için 1.825.778 TL)

Yurt dışında açılan ofis(ler)e ait vergi dahil brüt kira ve komisyon giderlerinin %60'ı desteklenir. Ofisin/birimin açılması ve işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri ile paylaşımlı ofis giderleri destek kapsamındadır.

Destek verilecek birim sayısı en fazla 25’tir.

Harcama faaliyetinin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan arttırılarak (%70 olarak) uygulanmaktadır.

Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Desteğin Etkinlik Başına Üst Limiti: 912.889 TL (Prestijli etkinliklerde 1.825.778 TL)

Bakanlıkça belirlenen yurt dışı etkinliklere stant ile katılım giderlerinin %60'ı desteklenir. Nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları ile en fazla 2 temsilcinin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri destek dahilindedir.

Harcama faaliyetinin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan arttırılarak (%70 olarak) uygulanmaktadır.

Stant harcamaları, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Desteğin Etkinlik Başına Üst Limiti: 912.889 TL

Bakanlıkça belirlenen yurt içietkinliklere stant ile katılım giderlerinin %60'ı desteklenir. Nakliye, kayıt ücretleri ve stant harcamaları destek dahilindedir.

Stant harcamaları, standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, ışıklandırma, internet, elektrik, temizlik, halı, masa, sandalye gibi stant ile ilgili harcamaları içermekte olup güvenlik, hostes ve tercümanlık hizmetine ilişkin harcamaları içermez.

Yurtdışı Marka Tescil ve Korunma Desteği

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 1.825.778 TL

İlk olarak yurt içinde tescil ettirilmiş markaların akabinde yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında desteklenir.

Harcama faaliyetinin hedef ve öncelikli ülkelere yönelik gerçekleştirilmesi halinde destek oranı 10 baz puan arttırılarak (%70 olarak) uygulanmaktadır.

Markanın yurt dışında tesciline yönelik marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık, markanın o ülkede başka bir şirket/kuruluş adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri ile markanın yurtdışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık ve diğer yasal giderleri desteklenir.

Tescil yenileme, mahkeme ve yargılama giderleri destek kapsamında değildir.

Yurt dışında tescilli olan markanın yalnızca yurt dışında korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık gideri yıllık en fazla 200.000 TL tutarında desteklenir.

Belgelendirme (Pazara Giriş Belgeleri) Desteği

Desteğin Belge Başına Üst Limiti: 1.825.778 TL

Kurumların, akredite kurumlardan aldıkları belgeler, sertifikalar ve akreditasyonlar için yaptıkları harcamalar %60 oranında desteklenir.

Ön tanı merkezi ya da ofis açılışına veya işletilmesine yönelik olarak temin edilmesi gereken belgelere ilişkin harcamalar da destek kapsamındadır.

Yenileme giderleri desteklenmektedir. Yenileme giderine ilişkin yıllık destek tutarı, yıllık destek üst limitinin %50’sini aşamaz.

İklim değişikliğini azaltma, iklim değişikliğine uyum ile kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik olduğu belirtilen pazara giriş belgelerine ilişkin destek oranına 10 baz puan ilave edilir.

Desteklenen Giderler

 • Müracaat ve doküman inceleme giderleri
 • Belgelendirme tetkik giderleri
 • Belge kullanım ücretleri
 • Zorunlu kayıt ücretleri
 • Gözetim giderleri

Desteklenen Belgeler

 • JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
 • TEMOS Sertifikaları
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Accreditation Canada
 • Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi
 • ISO/IEC 27000 Serileri
 • OHSAS 18000 Serileri
 • ISO/IEC 14000 Serileri
 • ISO 10002
 • The American Accreditation Commision International (AACI)
 • Europespa
 • TÜV Rheinland “Uluslararası Spa Standardı”
 • Global Healthcare Accreditation
 • Well Hotel Certification
 • JACIE Belgesi
 • SRC Center of Excellence Belgesi
 • Person Centered Care
 • Great Place to Work

Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

Desteğin Program Başına Üst Limiti: 1.825.778 TL

Yurt dışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektör temsilcilerinin katılımıyla ve münhasıran yurt içindeki tesislerin/hizmetlerin tanıtımına yönelik düzenlenen ve Bakanlıkça uygun görülen eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderler %60 oranında desteklenir.

Bir takvim yılında en fazla 5 adet program için destek verilir.

Etkinlikten en az 1 ay önce Bakanlıktan ön onay alınır. 

Desteklenen Giderler

 • Organizasyonu yapan işbirliği kuruluşunun ve organizasyona iştirak eden yabancı kurum/kuruluşların en fazla 2 temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım ve transfer giderleri ile 5 güne kadar konaklama giderleri
 • Tercümanlık giderleri
 • Organizasyon giderleri (yer kirası, ilgili teknik araç ve gereçlerin kira giderleri),
 • Görsel, yazılı ve işitsel tanıtım giderleri
 • Halkla ilişkiler, danışmanlık ve eşleştirme hizmet giderleri
 • Katalog, broşür ve tanıtım malzemeleri giderleri

Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 7.304.631 TL

Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalar için Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptırılan komplikasyon ve seyahat sağlık sigortasına ilişkin giderler %70 oranında desteklenir.

Sigorta harcamalarının desteklenebilmesi için; sigorta poliçesinin Türkiye’deki tedavi dönemini kapsayacak şekilde, sadece Türkiye’de gerçekleştirilecek tedavilere ve sadece Türkiye’ye yönelik seyahatlere yönelik olarak düzenlenmiş olması gerekir.

Ürün Yerleştirme Desteği

Destek Süresi: 5 Yıl

Desteğin Yıllık Üst Limiti: 3.651.556 TL

Yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderlerinin %60'ı desteklenir.

Ürün yerleştirme giderlerinin desteklenebilmesi için harcama yapılmadan önce Bakanlıktan ön onay alınması gereklidir.

Sizler İçin Ne Yapıyoruz?

Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp