Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderlerinin %50'si desteklenir. Hedef ve öncelikli ülkelerde destek oranı %70, hedef ülkelerde ve hedef sektörlerde destek oranı %75 olarak uygulanır.

Yurt dışı tanıtım giderlerinin desteklenmesi için destek başvurusunda bulunacak şirketin aşağıda belirtilen kriterlerden birini taşıması gereklidir.

 • Tanıtım yapılacak ülkede şirketin bir biriminin bulunması gereklidir. Bu şirketler, birimin bulunduğu her ülke için yıllık 6.989.354 TL'ye kadar %50 oranında desteklenir.
 • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesine sahip olup, tanıtım yapılacak ülkede marka tescil belgesine sahip ya da en azından marka tescil başvurusu yapılmış olmalıdır. Bu şirketler, yıllık 11.183.893 TL'ye kadar %50 oranında desteklenir.

Destek Süresi: 4 yıl

Şirketlerce veya şirketin organik bağının bulunduğu yurt dışı şirketi veya şubelerince Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler desteklenir.

Destekten yararlanmak isteyen şirketin, destek başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması gerekir.

Desteklenen Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri

 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Destek kapsamındaki yurt dışı birimlerin ya da yurt dışında tescilli/tescil başvurusu bulunan markaların internet sitesi veya çevrim içi satış sitesi tasarımı
 • Sosyal medya tasarımı ve reklamları 
 • Akıllı cihazlara yönelik uygulama giderleri
 • Arama motorlarında firma/ürün/marka tanıtımı
 • Dijital platformlarda firma/ürün/marka tanıtımı (dijital pazaryerleri desteklenmez)
 • Yabancı dilde hazırlanmış dijital kataloglara ilişkin giderler
 • Arama motoru optimizasyonu, uygulama mağazası optimizasyonu, içerik optimizasyonu
 • TV/Radyo reklamları ve programlara sponsorluk
 • Afiş, broşür, el ilanı
 • Gazete, dergi reklamları
 • Periyodik mağaza dergilerinde, kataloglarında yer alma, reklam verme
 • Katalog, kartela
 • Elektronik ekranlar
 • Billboard, pano, tabela
 • Bina, cephe, duvar, çatı reklamı
 • Durak, taşıtlarda yer alan reklam, giydirme
 • Totem Reklamı
 • Çevrim içi olanlar da dahil olmak üzere zincir marketlerin raflarına girmek için bir defalığına mahsus yapılan ödemeler (Listeleme bedeli)
 • Satışa konu olmayan ve üzerinde markanın yer aldığı tanıtım malzemeleri
 • Ürünlerin satışa sunulduğu (üzerinde markanın iletişimi yapılan) standlar, soğutucular
 • Tadım aktiviteleri, zincir marketlerde ürünlerin test ve teşhir edildiği aktiviteler
 • Defile, gösteri, seminer, konferans düzenleme gideri
 • 3 aya kadar geçici (pop-up) mağazacılık gideri
 • Halkla ilişkiler (PR) ajansı ücretleri, komisyonları
 • Toplu e-posta, SMS/MMS gönderimi
 • Tanıtım filmi yapımı
 • Sponsorluk
 • Yapı bilgi modeli (BIM) objelerinin uluslararası platformda sergilenme aidatı
 • Film, dizi, belgesel, TV programı, dijital oyunlarda ürün yerleştirme
 • Sosyal medya etkileyicisi (influencer) aracılığıyla yapılan tanıtımlar
 • Web 3 mağaza tasarımı, kurulumu, aylık hosting giderleri ve bu mağazaların tanıtımı

Desteğe İlişkin Esaslar

 • Türkiye'deki şirket ile arasında organik bağ bulunan yurt dışında yer alan birim veya şirkete ait marka tarafından verilen reklamlar desteklenir.
 • Birim esaslı destek ödemelerinde yurt dışı ortaklık oranına göre destek verilir.
 • İlk tescili yurt içinde gerçekleşmemiş markalar ile yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin tanıtımı desteklenmez.
 • Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler tarafından birimin bulunduğu ülkelerde ve birimin bulunmadığı ülkelerde gerçekleştirilen yurt dışı tanıtım faaliyetleri, birime bağlı tanıtım kabul edilir.
 • Tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.
 • Marka tescile bağlı tanıtım desteğinden yararlanılan markanın devredilmesi halinde markayı devralan şirkete ilave destek süresi uygulanmaz.
 • Şirketlere verilecek yıllık destek tutarı, aynı takvim yılına ait yıllık ihracatının yarısından fazla olamaz. Destek başvurusunda bulunan şirketlerin ihracatı, bu şirketle organik bağı olan şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirketi vasıtasıyla gerçekleştirmeleri mümkündür. Tanıtım yapılan medya aracının (internet dahil olmak üzere), birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda veya yurt dışı fuarlarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için toplam ihracat tutarı esas alınır.
 • Birime bağlı tanıtım desteğinde, birimde pazarlanan ürünlere ilişkin yapılan tanıtımda, tanıtıma konu markalara yönelik daha önce tanıtım desteklerinden yararlanıldıysa ya da bu markalar arasında Marka ve TURQUALITY desteği kapsamında bulunan markalar varsa, markaların sayısının toplam marka sayısına oranlanması suretiyle destek hesaplaması yapılır.
 • Yurt içinden temin edilen tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla ya da iz bedeli üzerinden yurt dışına gönderilmesi gerekir. Söz konusu tanıtım malzemelerinin yurt dışına gönderildiğinin yolcu beraberi numune, sergi ve fuar eşyası beyan formu ile de tevsik edilmesi mümkündür. Tanıtım malzemelerinin nakliye bedelleri desteklenmez.
 • Yurtdışında Türkçe yayın yapan yayın organlarında yayınlanan tanıtım harcamaları ile Türkçe tanıtım harcamaları desteklenmez.
 • Prodüksiyon giderleri, tanıtım faaliyetinin yurt dışında yayımlandığının ispatlanması durumunda desteklenir.
 • Desteklenecek tanıtım faaliyetlerinde ya da tanıtımı yapılan markada; Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda, ilgili giderler desteklenmez.

2024 Yılı Hedef Ülkeler

2024 yılında ihracatta ilave destek uygulanmak üzere “Hedef Ülkeler” olarak belirlenmiş 56 ülke; Angola, Almanya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Cezayir, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Ekvador, Fas, Fransa, Fildişi Sahili, Filipinler, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, İtalya, İspanya, Japonya, Kamboçya, Kanada, Katar, Kolombiya, Kenya, Kuveyt, Malezya, Libya, Meksika, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Paraguay, Peru, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, Senegal, Suudi Arabistan, Şili, Tayland, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela ve Vietnam.


Sizler İçin Ne Yapıyoruz?

Desteklerin hatasız, eksiksiz ve en kısa sürede bütçenize kazandırılması için destek başvurularının öncesinden başlamak üzere desteklerin banka hesaplarına geçmesine kadar tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize e-posta gönderebilir ya da bizi arayabilirsiniz.

Whatsapp Whatsapp