Apsis Editör Ekibi
27 Ekim 2023

Sağlıkta Kalite Standartları Bağlamında Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Yaşamımızın büyük bir bölümünü çalışma hayatı oluşturuyor. Öyle ki, bazen iş yaşamımızdaki kimliğimiz, sosyal yaşamımızdaki kimliğimize üstün geliyor. Çalışma zamanlarımız dışında kalan zamanlar, zihin ve yaşam düzenimizi, hatta çoğumuzun dış dünyayla bağlantısını belirliyor. Bu sebeple çalışanların iş yaşamı ile sosyal yaşamı arasındaki dengenin sağlanmalıdır. Bu denge için çalışanların farkındalık düzeyi artırılmalıdır. Verilecek katkı, gerek bireylerin sağlığı gerekse kurumsal verimlilik açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda yazımızda, sağlıkta kalite standartları bağlamında kurumsal düzeyde işverenlerin alabileceği aksiyonlara değineceğiz.

Sağlıklı Çalışma Yaşamı Nedir, Nasıl Sağlanır?

Sağlık kurumlarında tesis edilmesi gerekli politika ve düzenlemelere Sağlıkta Kalite Standartlarında (SKS) yer verilmiştir. Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan SKS setinin  ‘Hastane ve Çalışan Odaklı Hizmetler‘ boyutu altında sağlıklı çalışma yaşamı şöyle tanımlanmaktadır;

“İnsan kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak, sağlık çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması için gerekli önlemleri almak, güvenli, teşvik edici ve konforlu bir çalışma ortamı oluşturmaktır.”

Bu tanım ışığında sağlıklı çalışma yaşamının sağlanması için insan kaynağını destekleyici çalışma ortamının ve yan hakların oluşturulması, ücretli izin prosedürlerinin olması, çalışanların gelişimleri ve büyümelerine fırsatlar sunulması ve en önemlisi iş-yaşam dengeleri ile fiziksel ve ruhsal sağlığın korunabildiği bir çalışma ortamının inşa edilmesi, sağlıkta kalite standardının yakalanabilmesi için önemli adımlardandır.

Diğer taraftan işverenler, sağlıklı çalışma yaşamının temini için iş yükünü adaletli bir şekilde yönetmek zorundadır. Bu amaç doğrultusunda çalışan tükenmişliğini önlemek, çalışanlar arası sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkiler sağlayabilmelidir. Bunu bağlamda bireylerin stres yönetimi ve zorluklarla mücadele etmesine imkân sağlayacak yetkinlikleri eğitim ile kazanması hedeflenmelidir.

Sağlıklı Çalışma Yaşamı İçin Atılacak Adımlardan Bazıları

Sağlıklı çalışma yaşamını tesis edecek ve kalite standardı olabilecek adımlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

  • Açık iletişim ve ekip çalışması teşvik edilmelidir. Kurumsal düzeyde tutarlılık ve güvenin sağlanması doğrultusunda pozitif çalışma kültürü inşa edilmelidir.
  • İş yükü iyi analiz edilmeli ve kurum içinde iş yükü dengesi sağlanmalıdır. Bu bağlamda çalışanlar arasında ücret ve iş dengesi temin edilmelidir. Ayrıca gerçek hedef ve termin süreleri ile boşa zaman sarfının önüne geçilmelidir.
  • Yetenek yönetimi yapılmalı, pozisyon açıklarının doğru şekilde tamamlanması sağlanmalıdır.
  • Gerektiğinde ücretli izin uygulanabilmeli ve ev yaşamındaki saatlere saygı gösterilmesi gibi süreçlerde iş-yaşam dengesi gözetilmelidir. Esnek çalışma düzenlemeleri çalışan aleyhine kullanılmamalıdır.
  • Eğitimler, çalıştaylar, koçluk ve mentörlük yoluyla çalışanların kişisel gelişim ve ruh sağlığı farkındalığının sağlanması gereklidir.
  • Çalışma alanlarının ergonomik koşullara uygunluğunun sağlanması yoluyla çalışma konforu ve meslek hastalıklarından korunulması temin edilmelidir.
  • Sağlıklı beslenme teşvik edilmeli, sağlıklı alışkanlıkların oluşturulmasına destek verilmelidir.
  • Çalışanların gizliliği korunarak anketler yoluyla fikirler, öneriler ve memnuniyetsizlikler takip edilmelidir.

Kurumsal yapıya uygun olarak sağlıklı çalışma yaşamı için başkaca adımlar eklemek mümkündür.

Genel sonuç olarak, yapılacak her türlü iyileştirme ile personel devir hızı ve devamsızlığı azalacak ve olumlu çalışma kültürünün oluşmasıyla birlikte üretkenlik ve verimlilik artışı sağlanacaktır. Kurumunuz yapısına uygun olarak, olumlu bir çalışma kültürünün oluşturulması sonucunda üretkenlik/verimlilik artışını sağlayacak bir sağlıklı çalışma yaşamı oluşturulmasında Apsis Danışmanlık Hizmetleri olarak profesyonel ve alanında uzman ekibimizle sizlere katma değer sağlamamız için bize ulaşın!


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp