Apsis Editör Ekibi
27 Ekim 2023

Sağlık Turizmi Gelirlerinde Muhasebeleştirme

Daha önceki blog yazımızda, sağlık turizmi faaliyetlerindeki avantajlardan biri olan Sağlık Turizminde Vergi Avantajı’nı sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise hizmet ihracatı türlerinden biri olan sağlık turizmi faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesine yönelik faydalı bilgileri sizlerle paylaşacağız.

Sağlık Turizmi Faaliyetleri ve Hizmet İhracatı

5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar uyarınca yurt dışından getirilen hastalardan elde edilecek gelirler, sağlık turizmi faaliyeti çerçevesinde hizmet ihracatı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda bir hizmet ihracatı olan sağlık turizmi faaliyetlerinin çerçevesi Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmelik bağlamında Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile ilgili buradan detaylı inceleme yapabilirsiniz.

Sağlık Turizmi İşlemlerinde Olması Gereken Kayıt Sistemi

Sağlık turizmi faaliyetlerinin çerçevesini belirleyen Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinde, sağlık tesisleri tarafından sağlık hizmeti verilen kişilerin Sağlık Bakanlığınca oluşturulan web tabanlı sisteme kaydedileceği ve bu kişilere ait verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun bir şekilde işlenerek merkezi sağlık veri sistemine aktarılacağı belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 11. maddesinde ise, sağlık turizmi kapsamında hizmet alanlara satış fişi veya fatura düzenlenmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, sağlık turizmi yetki belgesine sahip sağlık kuruluşlarının sağlık turisti hasta bilgilerini e-nabız entegrasyonu olan hasta kayıt sistemlerine kaydetmeleri ve bu kişilere satış fişi veya fatura düzenlemeleri yasal bir zorunluluktur. 

Sağlık Turizmi Faaliyetlerinde Muhasebeleştirme

Bir hizmet ihracatı biçimi olan sağlık turizmi işlemlerinin yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak eksiksiz kaydedilmesi ve muhasebeleştirilmesi önem arz etmektedir. Nitekim Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanan Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 28.08.2018 tarihli yazısında, sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında hasta kayıt sistemine veri girişi yapılan ancak muhasebe sistemine veri girişi olmayan işlemlerin olduğunun görüldüğü ve tahakkuk/tahsilata ilişkin kayıtların muhasebeleştirilmesinde “601 Yurt Dışı Gelirler Hesabı”nın kullanılması gerektiği hatırlatılmıştır. Yabancı uyruklu hastaların kayıt ve muhasebeleştirme süreçlerine ilişkin detayları buradan inceleyebilirsiniz. 

Diğer taraftan, sağlık turizmi işlemlerinin “601 Yurt Dışı Gelirler Hesabı”na yansıyacak şekilde muhasebeleştirilmesi, sağlık turizmi teşviklerinden yararlananlar için büyük önem arz etmektedir. Zira teşviklerden yararlanabilmeye devam edebilmek için Hizmet İhracatının İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Genelge esasları çerçevesinde doğru ve eksiksiz muhasebeleştirme işlemi yapılması gerekmektedir. Bu konuya dair detayları bir sonraki blog yazımızda bulabilirsiniz.

Sonuç

Hizmet ihracatı biçimi olan sağlık turizmi faaliyetlerinde doğru ve eksiksiz hasta kayıt işlemi gerçekleştirilmesi ve bu işlemlerin yurt dışı satışlar/gelirler olarak muhasebeleştirilmesi, çeşitli kayıplar (vergi, teşvik, bildirim hatası vb.) yaşanmaması ve kurumsal yönetim açısından önem arz etmektedir.

Sağlık turizmi faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan donanıma sahip, profesyonel bir ekiple birlikte çalışmak ve en önemlisi sağlık turizmi teşviklerinden tam verimlilikte yararlanmak için bizimle iletişime geçin!

Uyarı: Bu yazıda sunulan bilgiler özet niteliğinde, genel mahiyette ve sadece bilgilendirme amacına yönelik olup, şirketinizin vergi uygulamasına yönelik bir danışmanlık hizmeti değildir. Yazı içeriğinde belirtilen hususun uygulamasına yönelik mali müşavir veya uzmanınıza danışmanız tavsiye edilir.


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp