Apsis Editör Ekibi
27 Ekim 2023

Saç Ekimi Birimlerinin Denetimi, Yasaklar ve Yaptırımlar

Bir önceki yazımızda, 06.05.2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre saç ekimi birimlerinin kuruluşu ve sağlanması gerekli asgari standartlar ile personelin sertifikalandırılmasından bahsetmiştik. Bu yazımızda ise aynı yönetmelik doğrultusunda saç ekimi birimlerinin denetlenmesi ve ilgili mevzuata aykırılık durumlarında oluşabilecek yaptırımlardan bahsedeceğiz.

Denetim, Yasaklar ve İdari Yaptırım

Şikâyet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler hariç saç ekim birimleri, yılda en az 1 defa olağan denetime tabi tutulur.

Saç ekim birimlerinde yönetmelik hükümlerine aykırı olarak ve İl Sağlık Müdürlüğünden izin alınmaksızın, faaliyet izin belgesine esas olan fiziki alanlarda, cihaz ve personel durumunda değişiklik yapılamaz. Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti halinde, kamu kurum ve kuruluşlarında kasıt, ihmal veya kusur şüphesi bulunan ilgililer hakkında kendi mevzuatına göre soruşturma yapılır ve disiplin hükümleri uygulanırken, özel sağlık kuruluşlarında idari yaptırımlar (Yönetmelik Ek-3) uygulanmaktadır.

Bu yaptırımları 16 başlık halinde sıralayabiliriz.

 1. Faaliyet yetki belgesi alınmaması durumunda, faaliyet durdurulur. Sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt gelirinin %5’i kadar idari para cezası düzenlenebilir. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Ruhsatsız faaliyetlerde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre düzenlenecek idari para cezası sağlık kuruluşunun bir önceki aya ait brüt gelirinin %50’sine kadar olabilmektedir.
 2. Saç ekimi uygulama odası en az 16 metrekare yarı steril bir alandan oluşmazsa;
  • İlk tespitte, tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir, 
  • İkinci tespitte bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir.
  • Üçüncü tespitte 1 ay süreyle birimin faaliyeti durdurulur.
 3. Saç ekimi uygulama odası zemin ve yüzeyleri yıkanmaya dayanıklı bakteriyostatik maddeden yapılmamış, zemin antistatik bir maddeyle kaplanmamış, bu yüzeyler su ve antiseptik solüsyon ile temizlenebilir bir yapıda değilse, tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir.
 4. Uygulama odasının dışında fotoğraf çekme alanı bulunmuyorsa;
  • İlk tespitte tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir.
  • İkinci tespitte bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir. 
  • Üçüncü tespitte 1 ay süreyle birimin faaliyeti durdurulur.
 5. Hasta bekleme alanı bulunmuyorsa, tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir.
 6. Uygulamaya yönelik asgari araç ve gereçler bulunmuyorsa; 
  • İlk tespitte bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir.
  • İkinci tespitte idari para cezası 1 kat artırılarak uygulanır ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir.
  • Üçüncü tespitte 1 ay süreyle birimin faaliyeti durdurulur.
 7. Acil müdahaleye yönelik asgari ilaç ve gereçler bulunmuyorsa, her tespitte bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir.
 8. Saç ekim biriminde Bakanlıkça tescil edilmiş sertifikası bulunmayan personel görev yapıyorsa; 
  • İlk tespitte bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir. 
  • İkinci tespitte idari para cezası 1 kat artırılarak uygulanır ve birimin faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. 
   Üçüncü tespitte sağlık kuruluşunun acil servis hizmetleri hariç tüm poliklinik faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulur.
 9. Saç ekimi uygulamasının kanal açma aşaması yalnızca saç ekimi uygulayıcı sertifikasına sahip tabip tarafından yapılmıyorsa;
  • İlk tespitte bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir. 
  • İkinci tespitte idari para cezası 1 kat artırılarak uygulanır ve birimin faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. 
  • Üçüncü tespitte sağlık kuruluşunun acil servis hizmetleri hariç tüm poliklinik faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulur.
  • Dördüncü tespitte sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet izin belgesi iptal edilir. Aynı sağlık kuruluşu bünyesinde yeniden saç ekimi birimi açılmasına izin verilmez.
 10. Saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikalı tabip dışı sağlık meslek mensubu, saç ekimi uygulayıcı sertifikalı tabip gözetimi ve sorumluluğunda çalışmıyorsa;
  • İlk tespitte sağlık tesisi uyarılır ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir.
  • İkinci tespitte sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve birimin faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. 
  • Üçüncü tespitte sağlık kuruluşunun acil servis hizmetleri hariç tüm poliklinik faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulur.
  • Dördüncü tespitte sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet izin belgesi iptal edilir. Aynı sağlık kuruluşu bünyesinde yeniden saç ekimi birimi açılmasına izin verilmez.
 11. Sedoanaljezi veya genel anestezi altında uygulama yapılan birimlerde uygulama sırasında anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunmuyorsa, her tespitte birimin faaliyeti 15 gün süreyle durdurulur.
 12. Saç ekimi uygulama odasında aynı anda birden fazla hastaya saç ekimi uygulaması yapılıyorsa;
  • İlk tespitte sağlık tesisi uyarılır ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir.
  • İkinci tespitte sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve birimin faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. 
  • Üçüncü tespitte sağlık kuruluşunun acil servis hizmetleri hariç tüm poliklinik faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulur.
  • Dördüncü tespitte sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet izin belgesi iptal edilir. Aynı sağlık kuruluşu bünyesinde yeniden saç ekimi birimi açılmasına izin verilmez.
 13. Saç ekim biriminde, en fazla 5 uygulama odası başına bir sertifikalı tabip görevlendirilmemişse, her tespitte sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt gelirinin %2’si kadar idari para cezası düzenlenir ve tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir.
 14. Her uygulama odasında yardımcı uygulayıcı sertifikasına sahip en az 2 sağlık meslek mensubu bulunmuyorsa;
  • İlk tespitte sağlık tesisi uyarılır ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir.
  • İkinci tespitte sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve birimin faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. 
  • Üçüncü tespitte sağlık kuruluşunun acil servis hizmetleri hariç tüm poliklinik faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulur.
  • Dördüncü tespitte sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet izin belgesi iptal edilir. Aynı sağlık kuruluşu bünyesinde yeniden saç ekimi birimi açılmasına izin verilmez.
 15. Her hasta için taraflarca imzalanmış aydınlatılmış rıza formu hazırlanmıyorsa, her tespitte sağlık tesisi uyarılır ve tespitin giderilmesi için 30 gün süre verilir.
 16. Saç Ekimi Bilgi Formu, Bakanlıkça belirlenmiş elektronik sisteme kaydedilmiyorsa;
  • İlk tespitte sağlık tesisi uyarılır ve tespitin giderilmesi için 15 gün süre verilir.
  • İkinci tespitte sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt gelirinin %1’i kadar idari para cezası düzenlenir ve birimin faaliyeti 10 gün süreyle durdurulur. 
  • Üçüncü tespitte sağlık kuruluşunun acil servis hizmetleri hariç tüm poliklinik faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulur.
  • Dördüncü tespitte sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet izin belgesi iptal edilir. Aynı sağlık kuruluşu bünyesinde yeniden saç ekimi birimi açılmasına izin verilmez.

Yönetmelikte yaptırımı bulunmayan aykırı uygulamaların özel sağlık kuruluşlarında tespit edilmesi hâlinde aykırılığın durumuna göre 1 ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre sonunda, aykırılığın giderilmediğinin tespiti hâlinde, bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde 1’inden yüzde 3’üne kadar idari para cezası uygulanır. Eksikliğin buna rağmen giderilmemesi halinde sağlık kuruluşunun saç ekimi faaliyet belgesi iptal edilir ve bu kuruluş adına yeniden saç ekimi faaliyet belgesi düzenlenmez.

Alanında uzman profesyonel ekibimizle sunduğumuz nitelikli danışmanlık hizmetlerimizle tanışmak için bize ulaşın!


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp