Apsis Editör Ekibi
27 Eylül 2023

İzmir Yatırım Teşvik Belgesi Avantajları

İzmir ilinde (1. bölge) yapılacak yatırımlarda alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile teşviklerden yararlanmak mümkündür.

Bu teşvikler;

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz/Kâr Payı Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Damga Vergisi Muafiyeti

İzmir ilinde Yatırım Teşvik Belgesi ile sağlanan teşviklerin uygulanmasında sektörel anlamda 3 ayrıma gidilmektedir. Bunlar;

 • Bölgesel Teşvik Uygulaması
 • Öncelikli Yatırımlar
 • Orta-Yüksek Teknolojili Yatırımlar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi: %50 (Toplam yatırım tutarının %15’ine kadar)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 2 yıl (yatırım tutarının %10’una kadar)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Damga Vergisi Muafiyeti

BayındırBeydağ ve Kiraz ilçelerinde, vergi indirimi %55, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 3 yıl olarak uygulanır. Vergi indirim tutarı, toplam yatırım tutarının %20’sine kadar, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ise yatırım tutarının %15’ine kadar uygulanır.

Bölgesel teşvik uygulamasından yararlanabilecek sektörler aşağıdaki gibidir.

 • Entegre damızlık hayvancılık yatırımları
 • Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
 • Gıda ürünleri ve içecek imalatı
 • Tekstil ürünleri imalatı
 • Giyim eşyası imalatı
 • Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb. imalatı
 • Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
 • Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı
 • Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
 • Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım malzemeleri, seramik karo ve kaldırım taşı imalatı
 • Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi
 • Makine ve teçhizat imalatı
 • Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
 • Elektrikli makine ve cihazları imalatı
 • Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı
 • Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
 • Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
 • Motosiklet ve bisiklet üretimi
 • Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı
 • Oteller
 • Öğrenci yurtları
 • Soğuk hava deposu hizmetleri
 • Lisanslı depoculuk
 • Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)
 • Hastane yatırımı, huzurevi
 • Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
 • Seracılık

Yukarıda belirtilen sektörler yapılacak asgari yatırım tutarları sektöre göre farklılık göstermektedir. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR

Öncelikli Yatırımlar arasında bulunan sektörlerde ise yararlanılabilecek destek kalemleri ve miktarları artmaktadır. Sağlanan destekler ise şöyle;

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi: %80 (Toplam yatırım tutarının %40’ına kadar)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 7 yıl (yatırım tutarının %35’ine kadar)
 • Faiz/Kâr Payı Desteği: TL kredilerde 5 puan, döviz kredilerde 2 puan, toplamda en fazla 1,4 milyon TL
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Damga Vergisi Muafiyeti

Öncelikli Yatırım Konuları

 • Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
 • Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları.
 • Test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar).
 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 • Asgari 50.000 metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
 • Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.
 • Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu’nda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2’nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.
 • Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları.
 • Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgâr enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
 • Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar.
 • Lisanslı depoculuk yatırımları.
 • Nükleer enerji santrali yatırımları.
 • Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları.
 • Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.
 • Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları.
 • Aşağıdaki konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.
  • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
  • Başka yer de sınıflandırılmamış Makine ve Teçhizat İmalatı
  • Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı
  • Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı
  • Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler
  • Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri
  • Başka yer de sınıflandırılmamış Elektrikli Teçhizat İmalatı
  • Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
  • Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
  • Motosiklet İmalatı
  • Sakat Taşıyıcıları İmalatı

ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

Orta-Yüksek teknolojili yatırım konularında 4. bölge desteklerinden faydalanılabilir. Yararlanılabilecek destekler şöyle;

 • KDV istisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi: %70 (Toplam yatırım tutarının %30’una kadar)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 6 yıl (yatırım tutarının %25’ine kadar)
 • Faiz/Kâr Payı Desteği: TL kredilerde 4 puan, döviz kredilerde 1 puan, toplamda en fazla 1,2 milyon TL
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • İnşaat-Yapı Harçları Muafiyeti
 • Emlak Vergisi Muafiyeti
 • Damga Vergisi Muafiyeti

Desteklerden yararlanabilecek sektörler aşağıdaki gibidir.

 • Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç)
 • B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı
 • B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı
 • Motorlu Kara Taşıtları İmalatı
 • Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı
 • B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı

Yatırım Teşvik Belgesi ve diğer tüm devlet destekleri hakkında uzman bilgisi ve hizmet için bize ulaşın.


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp