Apsis Editör Ekibi
26 Eylül 2023

İhtisas Serbest Bölgeleri

Önceki yazımızda serbest bölgelerin firmalara sağladığı avantajları ele almıştık. Yazıya buradan erişebilirsiniz. Bu yazımızda ise, 2635 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenen ihtisas serbest bölgelerini ve İstanbul İhtisas Serbest Bölgesini detaylarıyla ele alacağız.

İhtisas Serbest Bölgesi nedir?

İhtisas Serbest Bölgesi, Türkiye’deki bütün serbest bölgeler gibi, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır. Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin ihracata yönlendirilmesi amacıyla 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’na göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulmuştur.

İhtisas Serbest Bölgesinin Kuruluş Amaçları

İhtisas serbest bölgesi,

 • Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri (yazılım, bilişim, sağlık, film, danışmanlık, vb.) ile
 • Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek ürünlerin (stratejik ürünler, yüksek teknolojili ürünler, cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürün listesinde yer alan) üretimine yönelik sektörlerin

uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesi, ihracatlarının ve hizmet gelirlerinin artırılması amaçlarıyla kurulmuştur.

Bu amaçları gerçekleştirmek için Türkiye’nin ilk ihtisas serbest bölgesi ağırlıklı olarak ihracat odaklı teknoloji firmalarının yer alması için İstanbul’da kurulmuştur.

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ)

İmalat, yazılım ve bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat odaklı firmaların küme mantığı ile bir araya getirilerek iş birliği imkanlarının artırılması ve firmaların küresel ticaretten çok daha fazla pay almalarının sağlanması hedefleriyle İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi (İSBİ) faaliyetlerine başlamıştır.

19 Şubat 2020 tarihli Kararname ile 1990 yılından beri faaliyet gösteren İstanbul Serbest Bölgesi’nin ismi İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi olarak değiştirilmiştir.

İSBİ’de Sunulan Ürünler

Ofisler

Farklı büyüklükteki firmaların spesifik ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayabilmek amacıyla gerek kurumsal şirketlere gerekse genç girişimlere ev sahipliği yapabilecek hazır ofis alanlarıdır.

Özel ve Genel Depolar

Kullanıcılara sunulan çok çeşitli büyüklüklerde, modern alt ve üst yapıya sahip özel depo alanlarıdır. Depo alanlarında, ürünlerin depolanmasının yanı sıra ambalajlanması, etiketlenmesi, markalanması ve elleçlenmesi faaliyetleri gerçekleştirilebilir.

Ayrıca, özel depolar dışında, kullanıcıların ihtiyaçları için genel (ortak) depolama alanları da bulunmaktadır.

Altyapı

İSBİ bünyesinde faaliyet gösteren kullanıcılara uygun alt yapının sağlanması amacıyla sunulan hizmetler ise şunlardır:

 • Danışmanlık Hizmetleri (Ruhsat başvuru süreçlerine yönelik)
 • Güvenlik Hizmetleri
 • Gümrük Müşavirliği Hizmetleri
 • Stok Yönetimi Hizmetleri
 • Depolama ve Transit Depolama Hizmetleri
 • Yükleme ve İndirme Hizmetleri
 • Sigorta Hizmetleri
 • Modern Altyapı Hizmetleri

İSBİ’de Hangi Sektörlerdeki Firmalar Yer Almaktadır?

İSBİ’de yer alan firmalar medikal, otomotiv, metal işleme, kuyumculuk, yazılım, elektronik, güvenlik, tekstil, havacılık ve telekomünikasyon gibi pek çok alanda faaliyet göstermektedir. 

İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nde Nasıl Faaliyet Gösterilir?

İSBİ’de faaliyet göstermek için Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü’ne veya İSBİ Bölge Müdürlüğü’ne faaliyet ruhsatı başvurusu yapılır. Genel Müdürlükçe faaliyet ruhsatı alması uygun görülenler; 

 • Yeni bir şirket kurarak,
 • Türkiye’deki mevcut şirketlerinin şubesini açarak veya
 • Yurt dışındaki şirketlerinin şubesini açarak

faaliyete başlayabilirler.

İSBİ’de faaliyet göstermek için 3 farkı ruhsat türü bulunmaktadır. Bunlar;

 • Orta-Yüksek Teknoloji İmalatı Ruhsatı,
 • Yüksek Teknoloji İmalatı Ruhsatı,
 • Yazılım – Bilişim Ruhsatıdır.

Bu şekilde faaliyet ruhsatını alan ve kuruluş işlemlerini gerçekleştiren firmalar, serbest bölgede faaliyet göstermeye ve serbest bölgenin sunduğu teşvik ve avantajlardan yararlanmaya hazır olurlar. Bir sonraki yazımızda, ihtisas serbest bölgelerinde faaliyet gösteren firmaların yararlanabileceği teşvik ve avantajlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz.

Konuyla ilgili profesyonel destek ve danışmanlık için bizi arayın veya e-posta gönderin.


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp