İbrahim Selçuk Altındağ
3 Şubat 2024

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı (FOSTER Projesi)

Destek süresinin 16 ay olduğu program ile 2 kişinin istihdamı ve istihdamın korunması karşılığında 1 milyon TL’ye kadar destek verilecektir.

29 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan programa Aralık 2022 dönemi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilecek olup, başvuru için son tarih 27 Şubat 2024.

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programında Desteklenecek Giderler

Personel gideri kapsamında asgari ücretin işverene maliyeti dikkate alınarak hesaplanacak tutarın %70'ine destek verilir. Yeni istihdam edilecek 30 yaş altı genç veya kadın istihdamında destek oranı %100 olarak uygulanır.

Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim gideri kapsamında Katma Değer Vergisi hariç tutarın %50'sine destek verilir. Bu desteğin tutarı en fazla 500 bin TL'dir. Destek kapsamında satın alınacak eğitim hizmeti ve yazılım, yeni olması şartıyla makine, teçhizat ve kalıp giderleri istihdam taahhüdünün karşılanması koşuluyla desteklenir.

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programının Şartları

1 Türk vatandaşı ve 1 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS)/Uluslararası Koruma Sağlanan Kişi (UKSK)/Sosyal Uyum Yardım Programı Yararlanıcısı (SUYPY) olmak üzere işletmede toplamda 2 kişi istihdam edilmesi ve program süresince istihdamın korunması gereklidir.

 • Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yapacakları istihdamın en az bir yeni istihdam olmalıdır.
 • Depremden etkilenen illerde (Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa) faaliyet gösteren KOBİ’ler ise yeni veya mevcut personel istihdamı ile programa katılabilir.
 • 29 Ocak 2024 tarihinden itibaren işe başlayan personel yeni istihdam sayılır. Bu tarihten önceki 4 ay içinde veya sonrasında işten ayrılan personel yeniden istihdam edilse dahi yeni istihdam sayılmaz.

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programına Katılabilecek İller ve Sektörler

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli illerinde NACE koduna göre aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’ler desteklenir.

 • C-21: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
 • C-26: Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
 • C-30: Diğer ulaşım araçlarının imalatı
 • J-61: Telekomünikasyon
 • J-62: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • J-63: Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • M-72: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin, Şanlıurfa illerinde NACE koduna göre aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren KOBİ’ler desteklenir.

 • C – İmalat
 • J-61: Telekomünikasyon
 • J-62: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
 • J-63: Bilgi hizmeti faaliyetleri
 • M-72: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
 • M-74: Diğer mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programında Proje Başvuru Konuları

İstihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacak KOBİ’ler, programa katılmak için aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun projeler hazırlamalıdır.

 • Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
 • Pazar payının artırılması
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 • Ürünün katma değerinin artırılması
 • Dijitalleşme
 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
 • İşletmeler arası iş birliği

FRIT II İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı Başvuru Değerlendirme Süreci

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvuran şirket, teknoloji düzeyi, sahip olunan belgeler, çalışan sayısı, faaliyet kârlılığı, özkaynak kârlılığı, alacakların tahsil süresi, cari oran, finansal kaldıraç oranı, işgücü verimliliği, yatırım verimliliği, kapasite kullanım oranı, araştırma ve geliştirme giderleri kriterlerine göre değerlendirilir (birinci değerlendirme) ve bütçe imkanları dahilinde desteklenir.

Yapılan değerlendirme neticesinde başvurular il bazında en yüksek puandan başlanarak sıralanır. Her il için belirlenen bütçenin 2 katına denk gelen başvurular, birinci aşama değerlendirmesini geçer. Bütçenin 2 katına denk gelen son işletme ile aynı puanı alan tüm işletmeler, birinci aşama değerlendirmesini geçmiş kabul edilir. Böylece başvurular ikinci aşama değerlendirmesine alınır.

İkinci aşama değerlendirmesi kurul marifetiyle yapılır. İkinci aşama değerlendirmesinin puanı 100 üzerinden 50 ve üzeri olan işletmelerin başvurularının nihai puanı hesaplanır. İkinci aşama değerlendirme puanı 50’nin altında olan işletmelerin başvurusu reddedilir.

Değerlendirmeler neticesinde destek başlangıç tarihi 1 Mayıs 2024’tür. Destek, 1 Eylül 2025 tarihinde sona erer.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bize ulaşın!


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

İbrahim Selçuk Altındağ

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat ve Hukuk Fakültesi mezunu olan yazar, çeşitli şirketlerin teftiş, iç denetim, mevzuat ve uyum alanlarında çalıştı. Halihazırda muhtelif alanlarda şirketlere danışmanlık hizmeti vermektedir.

Whatsapp Whatsapp