Apsis Editör Ekibi
30 Nisan 2024

Konular

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık turizmi, son yıllarda dünya genelinde hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Birçok ülke, sağlık turizmi potansiyelini artırmak ve sektöre yatırım çekmek amacıyla çeşitli teşvikler sunmaktadır. Sağlık turizmi teşviklerinden faydalanmak isteyen işletmelerin izlemesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır.

Sağlık Turizmi Araştırması

 • Ülke ve Bölge Araştırması: Sağlık turizmi teşviklerini sunan ülkelerin belirlenmesi için geniş kapsamlı bir ülke ve bölge araştırması yapılmalıdır. Özellikle sağlık turizmi sektöründe öne çıkan ülkelerin ve bölgelerin politikaları incelenmelidir.
 • Sağlık Politikalarının Belirlenmesi: Her ülkenin sağlık politikaları farklılık gösterebilir. Her ülkenin sağlık politikaları ayrıntılı bir şekilde incelenmeli ve belirlenmelidir. Bu politikalar karşısında Türkiye’deki sağlık uygulamaları karşılaştırılarak farklılıklar tespit edilmelidir. İlgili ülkelerin resmî web siteleri ve yayınları incelenerek doğru ve güncel bilgilere ulaşılabilir.
 • Uzman Görüşlerinden Faydalanma: Sağlık turizmi alanında uzman kişilerin görüşlerinden faydalanmak da önemlidir. Sektörde uzun yıllar çalışmış olan danışmanlar, araştırmacılar veya işletmecilerden sağlık turizmi teşvikleri konusunda bilgi almak faydalı olabilir.
 • Karşılaştırmalı Analizler: Farklı ülkelerin sağlık politikalarını karşılaştırmalı olarak analiz etmek önemlidir. Bu şekilde hangi ülkelerin daha cazip koşullar sunduğu ve işletmeler için en uygun seçeneklerin neler olduğu belirlenebilir.

Hedeflenen Pazarların Belirlenmesi

 • Pazar Araştırması ve Analizi: İlk adım, sağlık turizmi sektöründe talep gören ülkelerin ve bölgelerin belirlenmesidir. Bu amaçla, sağlık turizmi istatistikleri, sektör raporları, pazar araştırmaları ve benzeri kaynaklar kullanılabilir. Hangi ülkelerin sağlık turizmi için daha fazla potansiyel taşıdığı belirlenmelidir.
 • Hedeflenen Hasta Profili ve İhtiyaçları: Hangi tür sağlık hizmetlerine yoğun talep olduğu ve hedeflenen hasta profili belirlenmelidir. Örneğin, estetik cerrahi, diş tedavisi, tüp bebek gibi alanlarda talebin yoğun olduğu ülkeler ve bölgeler hedef pazarlar olarak seçilebilir.
 • Rekabet Analizi: Hedeflenen pazarlarda mevcut olan rakip sağlık turizmi işletmeleri ve sağlık kuruluşları incelenmelidir. Hangi hizmetlerin daha fazla talep gördüğü, fiyatlandırma politikaları ve pazarlama stratejileri gibi faktörler değerlendirilmelidir.
 • Hedeflenen Pazarların Özellikleri: Her pazarın kendine özgü özellikleri ve gereksinimleri olabilir. Bu nedenle, hedeflenen pazarların kültürel, dil, sosyal, ekonomik ve yasal farklılıkları dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, pazarlama stratejilerinin ve hizmet sunumunun şekillenmesinde önemli rol oynar.
 • Pazar Payı ve Büyüme Potansiyeli: Hedeflenen pazarlardaki sağlık turizmi sektöründeki payın belirlenmesi ve bu pazarlardaki büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi önemlidir. Hangi pazarlarda daha fazla büyüme potansiyeli olduğu ve işletmenin bu pazarlarda nasıl bir konumlandırma yapabileceği analiz edilmelidir.

İş Planının Oluşturulması

 • İşletme Hedeflerinin Belirlenmesi: İlk adım, işletmenin uzun vadeli ve kısa vadeli hedeflerinin belirlenmesidir. İşletme ne tür sağlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor, hangi pazarlara odaklanmayı planlıyor ve hangi büyüme hedeflerine ulaşmayı hedefliyor gibi soruların yanıtları bu adımda belirlenmelidir.
 • Pazar Analizi ve Hedef Pazarların Belirlenmesi: İşletme, hedef pazarlarını belirlemek için kapsamlı bir pazar analizi yapmalıdır. Hangi ülkelerden hastaların çekileceği, hangi sağlık hizmetlerinin sunulacağı ve hedeflenen hasta profili gibi faktörler dikkate alınarak hedef pazarlar belirlenmelidir.
 • Stratejik Planlama: İşletme, belirlenen hedefler doğrultusunda stratejilerini oluşturmalıdır. Bu stratejiler, pazarlama, operasyonlar, insan kaynakları, finans ve teşviklerden faydalanma gibi alanları kapsamalıdır. Ayrıca, rakip analizi yaparak rekabet avantajı sağlayacak stratejiler geliştirmek önemlidir.
 • Pazarlama Planının Oluşturulması: İşletme, hedef pazarlara ulaşmak ve müşteri tabanını genişletmek için etkili bir pazarlama planı oluşturmalıdır. Bu plan, dijital pazarlama, sosyal medya stratejileri, reklam kampanyaları, hedefli pazarlama ve satış stratejilerini içermelidir.
 • Finansal Projeksiyonlar ve Bütçeleme: İşletme, maliyetlerini ve gelirlerini dikkate alarak finansal projeksiyonlar yapmalı ve bir bütçeleme planı oluşturmalıdır. Hangi kaynakların ne amaçla kullanılacağı, teşviklerden elde edilecek gelirlerin nasıl kullanılacağı gibi konular bu adımda değerlendirilmelidir.
 • Teşviklerden Faydalanma Stratejisi: İşletme, sağlık turizmi teşviklerinden en iyi şekilde faydalanmak için bir strateji belirlemelidir. Hangi teşviklerden nasıl yararlanılacağı, başvuru süreçleri ve gereklilikler gibi konular bu stratejinin bir parçası olmalıdır.
 • Performans Değerlendirmesi ve Revizyon: İşletme, iş planının uygulanması sırasında düzenli olarak performansını değerlendirmeli ve gerektiğinde revize etmelidir. Pazar koşullarının değişmesi veya stratejik hedeflerin gözden geçirilmesi durumunda iş planı revize edilmelidir.

Yasal Düzenlemelerin İncelenmesi

 • Ülke ve Bölgeye Özgü Yasal Düzenlemelerin Araştırılması: Her ülkenin sağlık turizmi ile ilgili farklı yasal düzenlemeleri olabilir. İşletme, faaliyet göstereceği ülkenin sağlık turizmi yasalarını ve yönetmeliklerini detaylı bir şekilde incelemelidir. Bu düzenlemeler, sağlık hizmetlerinin sunumu, sağlık kuruluşlarının kayıt ve lisanslama süreçleri, hasta hakları gibi konuları kapsayabilir.
 • Sağlık Kuruluşlarının Kayıt ve Lisanslama Süreçleri: Sağlık turizmi işletmeleri, sağlık hizmeti sunmak için faaliyet gösterecekleri ülkede gerekli kayıt ve lisanslama süreçlerini tamamlamalıdır. Bu süreç, sağlık kuruluşunun yetkilendirilmesi, personelin niteliklerinin belirlenmesi, tesislerin sağlık standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi gibi adımları içerebilir.
 • Hasta Hakları ve Sağlık Bilgilerinin Korunması: Sağlık turizmi işletmeleri, faaliyetlerini yürütürken hasta haklarına ve sağlık bilgilerinin gizliliğine saygı göstermek zorundadır. Bu nedenle, ilgili ülkelerin hasta hakları ve sağlık bilgilerinin korunmasıyla ilgili yasal düzenlemelerini dikkatlice incelemelidir. Bu düzenlemeler, hasta mahremiyeti, sağlık bilgilerinin saklanması ve paylaşılması gibi konuları kapsayabilir.
 • Tıbbi Turizm Sigortası ve Sorumluluklar: Bazı ülkelerde sağlık turizmi işletmeleri, tıbbi turizm sigortası veya malpraktis sigortası gibi belirli sigorta türlerine sahip olmak zorundadır. Bu sigortalar, işletmenin ve sağlık personelinin sorumluluklarını belirleyebilir ve hasta haklarını koruyabilir.
 • Ticaret ve İşletme Yasaları: Sağlık turizmi işletmeleri, işletme faaliyetlerini yürütürken genel ticaret ve işletme yasalarına da uygun hareket etmelidir. Bu yasalar, işletmenin vergi yükümlülükleri, iş ortaklığı ve şirketleşme süreçleri, işyeri güvenliği gibi konuları kapsayabilir.

Teşviklere Başvuru ve İzleme

 • Teşviklerin Araştırılması: İlk adım, sağlık turizmi teşvikleri hakkında bilgi edinmektir. Teşvik politikalarını araştırmak, hangi tür teşviklerin mevcut olduğunu ve koşullarının neler olduğunu belirlemek önemlidir. Vergi indirimleri, finansal destekler, istihdam ve pazarlama destekleri gibi çeşitli teşvikler bulunmaktadır.
 • Başvuru Süreci: İşletme, uygun teşviklere başvurmak için gerekli belgeleri hazırlamalı ve başvuru sürecini başlatmalıdır. Başvuru sürecinde, işletme sahibi veya yetkilendirilmiş bir temsilci, başvurunun gerektirdiği bilgi ve belgeleri sağlamakla sorumludur.
 • Başvurunun Değerlendirilmesi ve Onayı: İşletme, başvurunun ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından değerlendirilmesini beklemelidir. Başvuru, sağlık turizmi teşvikleri için belirlenen kriterlere uygunsa ve gereken şartları yerine getiriyorsa, başvuru onaylanabilir.
 • Teşviklerin Kullanımı ve İzlenmesi: Başvurunun kabul edilmesinin ardından, işletme teşviklerin gerektirdiği şartları yerine getirmeli ve teşviklerin sağladığı avantajlardan tam olarak faydalanmalıdır. Bu süreçte, işletmenin teşviklerin kullanımı ve uygulanmasıyla ilgili belirli kurallara ve süreçlere uyması gerekebilir.
 • Teşviklerin Sürekli İzlenmesi ve Raporlanması: İşletme, teşviklerin sağladığı avantajları düzenli olarak izlemeli ve raporlamalıdır. Teşviklerin sağladığı etkilerin değerlendirilmesi ve gerektiğinde revize edilmesi önemlidir. Ayrıca, teşviklerin sürekli olarak uygulanabilirliği ve işletme için uygunluğu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Sağlık turizmi teşvikleri, sağlık turizmi işletmelerine veya sağlık turizmi faaliyetlerine yönelik nakdi destekler ve vergi indirimleri gibi çeşitli avantajları kapsar. Bu teşvikler, harcama odaklıdır. Harcama yapılmadan teşvik alınamaz. Reklam, tanıtım, pazarlama, istihdam, sigorta, yurt dışı ofis gibi harcamalarda destek verilir.

Sağlık Turizmi Teşviklerinden Nasıl Faydalanılır?

Sağlık turizmi teşviklerinden faydalanmak için işletmelerin ilgili teşvik programlarını araştırması, başvuru sürecini tamamlaması ve gerektiğinde şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Teşviklerin Başvuru Süreci Nasıldır?

Teşviklerin başvuru süreci genellikle belirli kurallara ve prosedürlere tabidir. İşletmeler, ilgili teşvik programının başvuru kılavuzunu takip ederek gerekli belgeleri hazırlar ve başvurularını ilgili kurumlara iletir.

Başvurum Kabul Edilirse Ne Yapmalıyım?

Başvurunun kabul edilmesinin ardından, teşvik tutarının banka hesabına yatırılması veya vergi ya da SGK borçlarından mahsup edilmesi için bir prosedür yürütülmektedir. Bu kapsamda işletmeler prosedürün gerektirdiği şartları yerine getirmelidir. Teşvik süresi, tutarın hesaba yatırılması ya da mahsup edilmesiyle sona erer. 

Teşviklerden Yararlandıktan Sonra Uyulması Gereken Koşullar Nelerdir?

Sağlık turizmi teşvikleri karşılığında sağlık turizminden elde edilen gelirler izlenmektedir. Şayet elde edilen sağlık turizmi gelirinden daha fazla teşvik alınmışsa, devam eden yılda teşviklerde kesinti yapılmaktadır. Ancak alınan teşvikin en az 3 katını aşan tutarda bir ciro elde edilmişse, teşviklerde kesinti olmadan yararlanılması mümkündür.


Diğer Blog Yazılarına Göz Atın
Apsis Editör Ekibi

Apsis Editör Ekibi

2019 yılından bugüne kadar devlet teşvikleri alanında faaliyet gösteren Apsis Danışmanlık Hizmetleri, sağlık turizmi, imalat sanayi, ihracatçı işletmeler ile çeşitli KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde terzi usulü anlayışı profesyonel bir yaklaşımla yerine getirerek milyonlarca lira devlet desteğini işletmelere kazandırmaktadır.

Whatsapp Whatsapp